کرب و بلای من پله های حرم....

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

دیگر مجال نوشتن نیست....

شاید همین روز ها اما فرصتی شود..................................

ااما

امیدوارم دیر نباشد..........

  • علمدار جنون