کرب و بلای من پله های حرم....

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دیگر حرفی نمانده جز سکوت..

  • علمدار جنون